Свободни работни позиции, обявени в бюрата по труда в Ямбол към  

Общи административни служители

 

Работници по обработка на дърво

Продавачи в магазиниКасиери и продавачи на билети

Монтажници

Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

Агенция по заетоста Ямбол, Бюро по труда Ямбол